Tiêu điểm

Bộ máy kinh tế tiêu tốn hơn 3,4 triệu tỷ đồng vốn FDI

(Dân trí) - Tại thời điểm 31/12/2013, trong khi số doanh nghiệp FDI tăng gấp 6 lần năm 2000 thì số lao động gấp gần 8 lần và…

19 8 năm trước Kinh doanh